Wanneer heb ik te maken met een huis op erfpacht?

Sommige panden staan op grond waarop erfpacht rust. Dit houdt in dat de koper het gebruiksrecht van de grond heeft, maar de grond niet in bezit heeft.

Uitgifte van erfpacht of erfhuur kan voor een bepaalde of onbepaalde periode zijn. In de meeste gevallen gaat het om een onbepaalde periode. Elke grondeigenaar (particulier of gemeente) kan zijn eigen erfpachtvoorwaarden stellen.

Canon
Het bedrag dat betaald wordt voor erfpacht, wordt canon genoemd. Afhankelijk van de opgestelde voorwaarden is de betaling per jaar of per halfjaar. Soms is het mogelijk om het bedrag voor een bepaalde termijn of voor de gehele duur in één keer af te kopen. Informeer hiernaar, als je een huis op erfpacht op het oog hebt, want de canon kan een fors bedrag per jaar zijn.

Woning op erfpacht financiering
De meeste banken financiering een woning op erfpacht, zeker wanneer de grondeigenaar de gemeente is. Wanneer een woning op naam van een particulier staat, kan het verkrijgen van financiering een probleem vormen. Omdat je als grondeigenaar je eigen voorwaarden kunt vaststellen, is de canon een onstabiele factor is. Niet elke bank wil daarom een lening verstrekken. In veel gevallen stellen banken bij een financieringsaanvraag voor een woning op naam van een particulier het aanleveren van een erfpachtopinie verplicht.

Wat is een erfpachtopinie?
Een erfpachtopinie wordt opgesteld door de notaris aan de hand van de voorwaarden. In de opinie wordt onder andere vastgelegd wat de duur van het erfpachtsrecht is en wat de canon is. Hij is gericht aan de bank, waardoor er voor elke woning een andere opinie opgesteld moet worden.

Hoe zit dat in grote steden?
Vooral in grote steden komt erfpacht vaak voor. Vooral in Amsterdam komt dat veelvuldig voor. De gemeente heeft de meeste grond in bezit. Ook andere grote steden zoals Utrecht, Den Haag en Rotterdam kennen veel woningen op erfpacht.