Wanneer word ik lid van de Vereniging van Eigenaren?

Als u een appartement koopt, koopt u eigenlijk een onverdeeld aandeel in het gebouw. Dit bestaat vaak uit een appartement en een aandeel in de maatschappelijke ruimtes. Zodra u een appartementsrecht koopt, treedt u toe tot de Vereniging van Eigenaren.

De Vereniging van Eigenaren behartigt de belangen van alle appartementseigenaren in een gebouw. De VvE is verantwoordelijk voor- en heeft zeggenschap over (de gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de grond die bij het gebouw hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Een Vereniging van Eigenaren wordt opgericht bij de akte van splitsing en is dus altijd aanwezig. De vereniging kan actief of slapend zijn.

Slapende VvE
Een slapende VvE is een VvE die wel is opgericht bij de akte van splitsing, maar niet actief gebruikt wordt. Bij een slapende vereniging worden er geen maandelijkse servicekosten betaald, zijn er geen reservefondsen en wordt er niet periodiek vergaderd. Ook is de vereniging niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel, zijn er geen notulen en is er geen begroting, balans of exploitatierekening beschikbaar.

Een slapende VvE brengt risico’s met zich mee. Waar er bij een actieve vereniging wordt gespaard voor groot onderhoud, is er bij een slapende vereniging geen spaarpot. Wanneer er onvoorzien groot onderhoud plaatsvindt, is er van de bewoners dan ineens een grote bijdrage nodig. Ook bij het verkopen van een appartement met een slapende vereniging loopt de verkoper de kans dat de koper geen financiering krijgt.

Actief maken VvE
Heeft u een appartement met een slapende VvE en wilt u deze verkopen of staat het appartement reeds in verkoop? Wij adviseren u om de Vereniging van Eigenaren op te starten en zo uw verkoopmogelijkheden te bevorderen.