Koopovereenkomst:
Wat is dat?

In de koopovereenkomst worden de afspraken tussen de koper en de verkoper vastgelegd. De afspraken in de koopovereenkomst worden gebruikt als basis voor de leveringsakte van de woning, die bij de notaris gepasseerd wordt.

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt gezien als het belangrijkste document bij het aan- of verkopen van een woning. Dat het belangrijk is dat de koopovereenkomst geen ruimte laat voor meerdere interpretaties spreekt dan ook voor zich. Bij een eventueel geschil tussen koper en verkoper zal er altijd worden teruggegrepen naar de koopovereenkomst, want een mondelinge overeenstemming is niet bindend. In de koopovereenkomst staan o.a. de volgende zaken:

Juiste personalia (duidelijk stellen wie verkoper/koper zijn)
In erfkwesties is het belangrijk om helder te hebben wie de erfgenamen zijn of wie er als gevolmachtigde de koopovereenkomst mag tekenen namens de overige erfgenamen.

Wanneer een bedrijf een particuliere woning koopt of verkoopt, moet helder zijn wie namens het bedrijf bevoegd is om de koopovereenkomst te tekenen.

Juiste registergoed
Bij sommige appartementen of woningen is het mogelijk om de parkeerplaats/garage los te verkopen. In de koopovereenkomst wordt uitgebreid omschreven wat bij de woning of het appartement van toepassing is.

Koopsom woning
De koopsom van een woning is het bedrag dat tussen verkoper en koper is overeengekomen.

Roerende zaken
In de roerende zaken lijst wordt omschreven wat er achterblijft in de woning en voor welke prijs deze roerende zaken worden overgenomen door de koper. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen, kledingkasten en tuinmeubilair. De roerende zakenlijst wordt aangehecht aan de koopovereenkomst.

Voorwaarden
De meest voorkomende voorwaarden zijn: voorbehoud financiering, voorbehoud bouwkundige keuring, kopen onder NHG en voorbehoud verkoop eigen woning.

De staat van het verkochte
Is er een tank aanwezig? Is het een monument of een beschermd stadsgezicht? Bevat het verkochte verontreiniging? Is er asbest?

Andere afspraken
Denk hierbij bijvoorbeeld aan nog uit te voeren werkzaamheden voor oplevering.

Hoe gaat het traject van de schriftelijke koopovereenkomst eigenlijk in z’n werk?
Klik hier voor een stappenplan.

Heb je na het lezen van dit artikel nog een vraag over de koopovereenkomst, of kunnen wij je ergens anders mee helpen? Vraag dan een gratis en vrijblijvend informatiegesprek aan!

 

Verkopen met de Makelaarsland app

Wil je je huis verkopen en constant op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom de verkoop? Dan heeft Makelaarsland voor jou de oplossing met de Makelaarsland app! Met de Makelaarsland app ontvang je 24/7 updates, bezichtigingsaanvragen en biedingen.

Meer lezen over de verkopersapp van Makelaarsland

Verkoop je huis net als duizenden andere slimme verkopers en download de app nu!


Google play Store

App Store

Voorbeeld koopovereenkomst downloaden

Er zijn diverse eenvoudige versies van een voorbeeld koopovereenkomst op het internet te vinden. Kijk bijvoorbeeld op Vereniging Eigen Huis. Houd er rekening mee dat een koopovereenkomst een gepersonaliseerd document is. Een standaard versie gebruiken is dan ook lang niet altijd voldoende om de risico’s die gepaard gaan bij het verkopen en aankopen van een woning af te dekken.

Veel gestelde vragen over de koopovereenkomst

Wanneer ontvang ik de koopovereenkomst van de woning?

Wat is een koopovereenkomst?

Koopakte inschrijven in Kadaster – is dat nodig?

Alle veelgestelde vragen

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.