Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Als je een appartement koopt word je automatisch (van rechtswege) lid van de Vereniging van Eigenaren. Vaak wordt dit afgekort met VvE. Dit is wettelijk verplicht. Bij een koopappartement koop je eigenlijk een onverdeeld aandeel in het gebouw.

Dit wordt ook wel het appartementsrecht genoemd en bestaat uit het appartement en een aandeel in de gemeenschappelijke ruimtes. Bij de koop van een appartement krijg je 3 documenten:

  1. Een eigendomsakte
  2. Een splitsingsakte
  3. Een splitsingsreglement

De eigendomsakte
De eigendomsakte is je bewijs van eigendom. Hierin staat beschreven wie de koper en verkoper zijn van het appartement en voor hoeveel het appartement is verkocht.

De splitsingsakte
In de splitsingsakte staat omschreven hoe het gebouw is opgedeeld. Vaak hoort hierbij ook een splitsingstekening. Op deze tekening staan de grenzen aangegeven tussen de privégedeeltes (appartementen) en de gemeenschappelijke ruimten. In de splitsingsakte wordt ook vermeld welk bedrag de eigenaar moet bijdragen aan de servicekosten voor het gebouw.

Het splitsingsreglement
In het splitsingsreglement staat beschreven hoe de Vereniging van Eigenaren vergadert en met hoeveel stemmen een besluit wordt goedgekeurd.

De Vereniging van Eigenaren (VvE)
De VvE is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten en behartigt de gemeenschappelijke belangen van appartementseigenaren. Het beheer komt hoofdzakelijk neer op het onderhouden en het gebruik van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten. De VvE kan actief of slapend zijn.