Vereniging van Eigenaren: Wat is dat?

Als je een appartement koopt wordt je automatisch (van rechtswege) lid van de Vereniging van Eigenaren. Vaak wordt dit afgekort met VvE. Deze deelname aan de Vereniging van Eigenaren is wettelijk verplicht. Bij een koopappartement koop je eigenlijk een onverdeeld aandeel in het gebouw.

Vereniging van Eigenaren: Wat is dat?

Een aandeel in de Vereniging van Eigenaren ontstaat bij het verkrijgen van het appartementsrecht. Het appartementsrecht bestaat uit het appartement en een aandeel in de gemeenschappelijke ruimtes. Bij de koop van een appartement krijg je minimaal drie documenten:

  1. De eigendomsakte
  2. De splitsingsakte
  3. Het splitsingsreglement

De eigendomsakte
De eigendomsakte is jouw bewijs van eigendom. Hierin staat onder andere beschreven wie de koper en verkoper zijn van het appartement en voor hoeveel het appartement is verkocht.

De splitsingsakte
In de splitsingsakte staat omschreven hoe het gebouw is opgedeeld. Vaak hoort hierbij ook een splitsingstekening bij. Op deze tekening staan de grenzen aangegeven tussen de privégedeeltes (appartementen) en de gemeenschappelijke ruimten. In de splitsingsakte wordt ook vermeld voor welk breukdeel de eigenaar deel is van het complex. Daarop wordt ook de bijdrage van de servicekosten mede bepaald.

Het splitsingsreglement
In het splitsingsreglement staat beschreven hoe de Vereniging van Eigenaren functioneert.

De Vereniging van Eigenaren (VvE)

De Vereniging van Eigenaren behartigt de belangen van alle appartementseigenaren in een gebouw. De VvE is verantwoordelijk voor- en heeft zeggenschap over (de gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de grond die bij het gebouw hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud van het complex en het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Een Vereniging van Eigenaren wordt opgericht bij de akte van splitsing en is dus altijd aanwezig. De Vereniging van Eigenaren kan actief of slapend zijn. Het is wettelijk bepaald dat een VvE actief moet zijn.

Slapende VvE

Een slapende VvE is een VvE die wel is opgericht bij de akte van splitsing, maar niet actief gebruikt wordt. Bij een slapende vereniging worden er geen maandelijkse servicekosten betaald, zijn er geen reservefondsen en wordt er niet periodiek vergaderd. Ook is de vereniging niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel, zijn er geen notulen en is er geen begroting, balans of exploitatierekening beschikbaar.

Een slapende VvE brengt grote risico’s met zich mee. Waar er bij een actieve vereniging wordt gespaard voor groot onderhoud, is er bij een slapende vereniging geen spaarpot. Wanneer er onvoorzien groot onderhoud plaatsvindt, is er van de bewoners dan ineens een grote bijdrage nodig. Ook bij het verkopen van een appartement met een slapende vereniging loopt de verkoper de kans dat de koper geen financiering krijgt.

Actief maken VvE

Heb jij een appartement met een slapende VvE en wil je deze verkopen of staat het appartement reeds in verkoop? Wij adviseren je om de Vereniging van Eigenaren op te starten en zo jouw verkoopmogelijkheden te bevorderen. Lees ons handige stappenplan om jouw VvE actief te maken.

Je appartement verkopen?

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om een slapende Vereniging van Eigenaren weer actief te maken. Misschien is er onvoldoende steun of interesse, of is het pand simpelweg te oud om nog groot onderhoud aan te plegen.

Rust er op jouw appartement een slapende VvE maar wil je deze toch verkopen, of wil je kijken hoe jouw woning momenteel in de markt staat? Vraag dan nu een gratis adviesgesprek aan.

Gratis adviesgesprek

Je appartement verkopen?

Servicekosten VvE

De servicekosten van de Vereniging van Eigenaren zijn de kosten die de eigenaar van een appartementsrecht moet betalen voor het onderhoud aan het gebouw, opstalverzekering en bijvoorbeeld het schoonmaken van de algemene ruimtes. Ook energiebesparende maatregelen kunnen hieronder vallen.

De VvE bepaalt de servicekosten. In sommige situaties zijn de servicekosten inclusief GEW. De servicekosten kunnen van veel factoren afhankelijk zijn en kunnen daarom flink uiteenlopen. De servicekosten worden gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan.

Begroting VvE

De begroting van de VvE is een financiële planning voor het komende jaar. Hierin staan jaarlijks terugkerende kosten, zoals kosten voor schoonmaak, tuin onderhoud, electriciteit of een mogelijke lening en de kosten voor groot onderhoud, zoals beschreven in het meerjarenonderhoudsplan.

Meerjarenonderhoudsplan VvE

Een meerjarenonderhoudsplan is een beschrijving van het onderhoud van een appartementencomplex. In het plan staat welke onderdelen van het appartementencomplex onderhoud nodig hebben en er wordt een inschatting van de benodigde kosten gemaakt. Het plan wordt vastgesteld voor meerdere jaren, bijvoorbeeld 15 of 20 jaar.

Wanneer er nog geen meerjarenonderhoudsplan aanwezig is, is het aan te raden een bouwkundige uit te nodigen. De bouwkundige bekijkt de huidige staat van het gebouw en wat de gemiddelde levensduur is van onder andere het dak, de kozijnen, het schilderwerk, het glaswerk en het trappenhuis/de lift. Naar aanleiding van zijn bevindingen, wordt een meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

Heb je nog vragen over de Vereniging van Eigenaren, of heb je een andere vraag? Twijfel dan niet en vraag nu een gratis en vrijblijvend informatiegesprek aan!

Gratis adviesgesprek

NPFOTO.klein-46

Kennismaken?

Stel al jouw vragen in een gratis en vrijblijvend gesprek met één van onze adviseurs.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.