Beperkte gemeenschap van goederen. Ja, ik wil!

Door
Annemarie Spannemaker
op

Samen spelen is per 2018 niet meer altijd samen delen. Per 1 januari 2018 trouw je namelijk in beginsel onder ‘beperkte’ gemeenschap van goederen in plaats van in ‘algehele’ gemeenschap van goederen. De wet genaamd Wet Beperkte Gemeenschap van Goederen is in werking getreden.

Gemeenschap van goederen

Als je vóór 1 januari 2018 bent getrouwd en je hebt verder niets bij de notaris geregeld, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden zijn van jullie samen. Dit geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het trouwen van jou persoonlijk waren. Schenkingen of erfenissen die je ontvangt voor en tijdens het huwelijk zijn ook van jullie samen, tenzij de schenker anders heeft bepaald. Wanneer je of jullie besluit(en) om te gaan scheiden krijgen jij en je partner ieder allebei de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 trouw je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Al je bezittingen en schulden voor het huwelijk, blijven van jou alleen. Bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen, zijn wel van jou en je partner samen. Schenkingen of erfenissen die je ontvangt voor of tijdens het huwelijk zijn alleen van jou, tenzij de schenker of erflater anders heeft bepaald. Voor mensen die vanaf 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, geldt dit ook.

Wil je maandelijks op de hoogte blijven van dit soort nieuws en meer over de ontwikkelingen op de huizenmarkt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Ja, stuur mij de nieuwsbrief 

CD van jou, CD van mij…

Mochten jij en/of je partner toch uitkomen op een scheiding en jullie zijn in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan het vermogen van jou en je aanstaande ex-partner worden verdeeld in het volgende:

  • Vermogen vóór het huwelijk;
  • Vermogen verworven in het huwelijk door schenkingen en erfenissen;
  • Resterende vermogen verworven tijdens het huwelijk.

Het vermogen voor het huwelijk en het vermogen in het huwelijk verkregen door schenkingen en erfenissen blijven van de persoon die het vermogen heeft verworven. Het resterende vermogen verworven tijdens het huwelijk is gemeenschappelijk en zal bij scheiding gedeeld worden.

Administratie

Het is verstandig om tijdens het huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen een administratie bij te houden. Een administratie waarin staat welke spullen precies van jou zijn en welke van je partner. Als je dit niet doet, kan dit voor problemen zorgen als je uit elkaar gaat. Voor aangekochte spullen kan een factuur of ontvangstbewijs waarop je naam staat voldoende bewijs zijn om aan te tonen dat je eigenaar bent.

Huwelijkse voorwaarden

Met het opstellen van huwelijkse voorwaarden bepalen jij en je partner zelf welke bezittingen en schulden van jou persoonlijk of van jullie samen zijn. Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden gaan jullie naar de notaris. Zo kunnen bezittingen die je tijdens het huwelijk verwerft toch van jezelf blijven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan spaargeld. Voor een geregistreerd partnerschap kun je dit ook regelen. Dit wordt dan partnerschapsvoorwaarden genoemd. Mocht je in 2018 of later toch samen met je partner besluiten om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen, kun je dit ook regelen via huwelijkse voorwaarden. Je neemt dan in de huwelijkse voorwaarden op dat alles van jou en je partner samen is. Dit geldt ook voor het geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden.

Samenlevingscontract

Voor degenen met een samenlevingscontract blijft de situatie ongewijzigd. De nieuwe wet heeft verder niets geregeld voor samenwoners met een samenlevingscontract.

Woning verkopen

Als je een woning hebt gekocht voor of tijdens het huwelijk met beperkte gemeenschap van goederen en jij of je partner woont in de woning, moet je partner wel voor toestemming tekenen wanneer de woning wordt verkocht. Ook als deze woning alleen van jou is. Dit wordt ook wel het toestemmingsvereiste genoemd. Dit is geregeld in artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.