Grens NHG-hypotheek volgend jaar naar € 405.000

Door
Sophie van Gorsel
op

In 2023 gaat de grens voor hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie omhoog naar € 405.000. In 2022 was de grens € 355.000. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG. Dit biedt een vangnet wanneer mensen te maken krijgen met gedwongen verkoop of restschulden.

Zowel de borgtochtprovisie — het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt — als de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald volgens een afgesproken methodiek. Dit dient een tweeledig doel: enerzijds zorgen voor meer stabiliteit op de woningmarkt, anderzijds voldoende consumenten toegang geven tot een hypotheek met NHG. De kostengrens waarbij je in aanmerking komt voor NHG gaat in een periode van stijgende woningprijzen minder hard omhoog en in een periode van dalende woningprijzen minder hard omlaag. Deze werkwijze is vastgesteld in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën.

Stabiliteit

In 2023 heeft NHG gekozen voor dezelfde reken­methode als in 2022. Hieruit volgt dat de kostengrens stijgt van € 355.000 naar € 405.000. Zo blijft de waarborg toegankelijk voor veel kopers. Wie energiebesparende voorzieningen treft (EVB) — of een energie­bespaar­budget aanvraagt — kan, mét NHG, tot 6% boven de marktwaarde van een woning lenen. Komend jaar komt dat neer op maximaal € 429.300. De eenmalige premie voor NHG blijft volgend jaar gelijk: 0,6% van het leenbedrag. Bij vier ton is dat € 2.400. Deze kosten zijn normaal gesproken aftrekbaar voor de belasting.

Wij willen er zijn voor wie te maken krijgt met arbeids­ongeschiktheid, te hoge woonlasten, echtscheiding of andere problemen
Carla Muters, voorzitter Raad van Bestuur NHG

Extra korting op de hypotheek

“Het is belangrijk dat veel kopers toegang houden tot een hypotheek met NHG. Zeker gezien de huidige schaarste op de woningmarkt en de hoge huizenprijzen”, aldus minister Hugo de Jonge, van Volkshuis­vesting en Ruimtelijke Ordening in een toelichting. “Kopers lopen met de NHG minder financiële risico’s en betalen vaak een lagere hypotheekrente. Ook krijgen kopers hulp bij het financieren van het verduurzamen van hun huis. Door de forse verhoging van de NHG-grens krijgen meer huizenkopers financiële zekerheid.”

NHG losgekoppeld van betaalbaarheidsgrens

Het kabinet wil tot en met 2030 zo’n 900.000 woningen realiseren. Twee derde daarvan moet ‘betaalbaar’ zijn. Tot nu toe werd de NHG-grens als scheidslijn gehanteerd, maar nu deze opnieuw sterk stijgt, raken dergelijke woningen buiten het financiële bereik van steeds meer huishoudens. Om deze reden gaat het kabinet de grens voor wat betaalbare (koop)woningen zijn loskoppelen van de NHG-grens.

Voor eind van dit jaar én begin 2023 zijn er volgens het Woningbouw­programma zogenaamde regionale woondeals voorzien. Daarbij zal de huidige grens van € 355.000 worden aangehouden. Voor zo’n ‘betaalbare’ woning dienen partners die hun eerste huis kopen op dit moment beiden modaal te verdienen (bruto € 38.000 per jaar) en zo’n vierduizend euro achter de hand te hebben voor bijkomende kosten.

Vangnet bij financiële problemen

Carla Muters, voorzitter Raad van Bestuur NHG valt de minister daarin bij. Zij constateert dat mensen door de sterk gestegen huizenprijzen een steeds hogere hypotheek afsluiten om een huis te kopen. Daarom acht zij de stijging echt nodig. “Wij willen er zijn als die groep te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, te hoge woonlasten, echtscheiding of andere problemen. NHG biedt hulp bij financiële problemen en eventuele restschulden. Dat vangnet wordt door een verhoogde kostengrens voor een grote groep beschikbaar.”, aldus de voorvrouw van NHG.

Bron: Hypotheekrente.nl

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.