Nieuwe wet: Minimaal bedrag in reservefonds VvE

Door
Annemarie Spannemaker
op

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars in werking getreden. Het komt erop neer dat er een minimaal bedrag in het reservefonds VvE moet zitten. Maar hoeveel moet dat zijn en wat gebeurt er als dat niet betaalt kan worden?

Sinds 2005 is het verplicht dat een VvE een reservefonds heeft. Uit zo’n reservefonds kunnen uitgaven voor het onderhoud worden gedaan. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het vernieuwen van het dak of elektra. Het geld van het reservefonds moet op een aparte bankrekening komen te staan op naam van de VvE. De nieuwe wet heeft de regels over het minimale bedrag in het fonds aangescherpt.

0,5 % van de herbouwwaarde

Elke vereniging van eigenaren moet een reservefonds hebben voor onderhoud. De leden van de VvE moeten samen ervoor zorgen dat zij genoeg geld reserveren in het reservefonds. Dit kan via een MJOP (meerjarenonderhoudsplan). De VvE stelt dit plan vast. Hierin staat bijvoorbeeld:

  • Welke onderhoudswerkzaamheden er plaats moeten vinden;
  • Welke herstelwerkzaamheden er plaats moeten vinden;
  • Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar;
  • Wat de kosten van deze werkzaamheden zijn.

Zo weet iedereen in de VvE hoeveel zij jaarlijks moeten reserveren om deze vastgestelde werkzaamheden te kunnen betalen. Zo is en blijft er genoeg geld in het reservefonds aanwezig.

Als er geen MJOP aanwezig is, dan moet de VvE jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het gebouw opnieuw te bouwen. Het gebouw moet voor dat bedrag op dezelfde manier en op dezelfde plek gebouwd kunnen worden. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over de VvE, dan kan het prettig zijn om een keer helemaal vrijblijvend met een makelaar te sparren. Dan krijg je meteen antwoord op vragen waar je nu mee rondloopt. Laat Makelaarsland jou terugbellen, je zit nergens aan vast.

Ja, ik wil sparren met een makelaar

Uitzonderingen

Voor verhuurders en kleinere VvE’s mag in 2 gevallen van de verplichting voor het reservefonds worden afgeweken:

    • Met een bankgarantie indien de eigenaren hiermee akkoord gaan. Met een bankgarantie kan de VvE een bedrag ontvangen van de bank. De bank kan deze bankgarantie vervolgens verhalen op de eigenaren.
    • Wanneer 80% van de eigenaren ermee instemt om af te zien van het storten in een reservefonds. De eigenaren moeten het onderhoud dan per keer betalen.

Geen geld voor reservefonds VvE, wat dan?

Het kan voorkomen dat het geld om in het reservefonds te stoppen, er niet is. Als dit voorkomt zijn er 2 opties:

  • Aan de leden van de VvE wordt gevraagd om geld te storten om het tekort aan te vullen (naar rato);
  • Door de nieuwe wet wordt de VvE bevoegd om leningen aan te gaan voor verbetering van energieprestatie, voor onverwachte uitgaven of om het reservefonds aan te vullen.

Deze laatste optie geeft de VvE de mogelijkheid om het reservefonds aan te vullen en dus te gebruiken voor noodzakelijk onderhoud. De lening zal afgelost worden met maandelijkse bedragen die door de leden aan de VvE betaald worden. De nieuwe wet heeft ook een regeling vastgelegd over de aansprakelijkheid van een eigenaar en een opvolgende eigenaar. De nieuwe wet schrijft dat de lening schuld mee gaat bij de overdracht naar een nieuwe eigenaar van een appartement, als hiervan melding is gedaan aan de nieuwe eigenaar.

Ik ontvang graag 1 x per maand tips en nieuws

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.