NHG en restschuld

Door
Juul Dijkhuis
op

Wanneer wordt in het geval van restschuldfinanciering de woning als verkocht beschouwd?

Bij restschuldfinanciering stelt NHG als voorwaarde dat de oude woning verkocht moet zijn, voordat de nieuwe woning, met restschuldfinanciering, wordt aangekocht. NHG wil daarmee voorkomen dat consumenten in het bezit van twee woningen komen en daarmee een risicogroep worden. Een woning wordt als verkocht beschouwd als transport heeft plaatsgevonden. Op dat moment is er geen risico meer op dubbele woonlasten. Dit heeft uiteraard de voorkeur van NHG.
Indien de geldverstrekker het verantwoord vindt, is NHG ook bereid de woning als verkocht te beschouwen als de datum waarop de termijn voor de ontbindende voorwaarden afloopt is verstreken. Vanzelfsprekend zijn dan wel de opschortende voorwaarden van toepassing. Hiermee neemt het risico op dubbele woonlasten wel enigszins toe.

Er bestaat immers een risico dat de verkoop alsnog niet doorgaat. Geldverstrekkers dienen prudent met dit risico om te gaan, zowel in het belang van de geldverstrekker zelf als in het belang van het WEW en de geldverstrekker zelf.

NHG zal ook dit aspect meenemen in de evaluatie van de regeling voor restschuldfinanciering met NHG die op enig moment zal plaatsvinden. Aan de hand daarvan kunnen voorwaarden worden aangepast.

Bron: NVM

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.