Volmacht: de uitleg

Door

Simone Vendel

op

6 mei 2019

Een volmacht is een verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens hem of haar een bepaalde (rechts)handeling uit te voeren.

De volmacht is opgenomen in boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 60 tot en met 79). Volgens het wetboek betekent een volmacht “de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten”. Er is een verschil tussen een onderhandse volmacht en een notariële volmacht.

Onderhandse volmacht

Je kunt deze volmacht eventueel zelf regelen, hiervoor hoef je niet naar de notaris. Je kunt iemand volmacht geven door middel van een verklaring waarin de volmachtgever aan de gevolmachtigde de bevoegdheid geeft om een bepaalde handeling te doen. Voorbeelden zijn: het tekenen van de opdracht tot dienstverlening of de koopovereenkomst. Je kunt een ander persoon machtigen om die documenten namens jou te laten tekenen. Een volmacht moet altijd schriftelijk worden opgesteld met een vermelding van datum en handtekening.

Verder moet er duidelijk blijken voor welke handeling de volmacht precies is verleend. Als je bij Makelaarsland een onderhandse volmacht aanlevert, is het ook belangrijk dat er een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever én de gevolmachtigde wordt meegestuurd. Aan een onderhandse volmacht zit wel een beperking. Je kunt met een onderhandse volmacht bijvoorbeeld geen hypotheek vestigen op het huis van de volmachtgever. Een notariële volmacht heeft hierin wel meerwaarde. Wil je een voorbeeld van een volmacht ontvangen? Neem dan contact met ons op via 088 200 2000 of juridisch@makelaarsland.nl.

Notariële volmacht

Voor Makelaarsland is een onderhandse volmacht voor het tekenen van de koopovereenkomst voldoende, maar dat geldt niet als je als gevolmachtigde wilt tekenen bij de notaris tijdens het passeren van de woning. Is dat het geval, dan moet je over een notariële volmacht beschikken. De notariële volmacht wordt vastgelegd in een notariële akte. Zoals het woord al zegt, moet je hiervoor wel naar de notaris. De akte levert bewijs op van het bestaan van de volmacht. De notaris controleert je identiteit en of je wilsbekwaam bent zodat achteraf vaststaat dat je in staat was om te bepalen zoals je dat hebt gedaan.

Veel instanties accepteren alleen notariële volmachten. Het laten opstellen van deze variant kan, afhankelijk van de situatie, soms lange tijd duren. Wij adviseren je om de notaris tijdig de opdracht te geven voor het opstellen van een notariële akte. De kosten voor het opstellen van een notariële akte verschillen per notaris.

Ben jij voornemens om je huis te verkopen en denk je daarbij gebruik te willen maken van een volmacht? Vraag een vrijblijvend informatiegesprek aan.

Even sparren met een makelaar?

Vraag nu een gesprek aan

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.