Wat betekent onder voorbehoud van financiering?

Door

Roos van Schaaijk

op

6 januari 2020

Het gebeurt je vast wel eens. Je ziet een huis op funda staan, bent enthousiast en belt voor een bezichtiging. Dan vertellen ze je dat het verkocht is ‘onder voorbehoud van financiering’. Wat betekent dat precies? En hoeveel kans is er dat de financiering niet rond komt?

Ontbindende voorwaarden financiering

Tegenwoordig staat het aangegeven op funda: verkocht onder voorbehoud. Koper en verkoper hebben dan overeenstemming bereikt, mét ontbindende voorwaarde. Er zijn verschillende ontbindende voorwaarden. Onder voorbehoud van financiering is er één van. In dit voorbehoud staat dat de koop niet doorgaat als de kopers de hypotheek voor een bepaalde datum niet rond krijgen. De hoogte van de hypotheek moet duidelijk genoemd worden in dit voorbehoud. Als er geen voorbehoud van financiering is meegenomen en de kopers het huis toch niet kunnen betalen, moeten zij soms 10% van de koopsom betalen.

Vooruitlopend op de door koper op te nemen ontbindende voorwaarden tijdens de onderhandelingen bespreken we hier een standaard voorbehoud: het voorbehoud voor financiering.

Voorbehoud financiering

Het meest voorkomende voorbehoud heeft betrekking op de financiering van de aan te kopen woning. Dit geeft de kopers de tijd om te trachten de hypotheek rond te krijgen. Vaak wordt dit in de koopovereenkomst opgenomen tot een bepaalde in het contract genoemde datum. Na deze datum mag de verkoper ervan uitgaan dat de financiering geregeld is. Meestal krijgen de kopers zes weken na tekenen koopovereenkomst de tijd om de financiering te regelen. Indien de koper dit binnen zes weken niet redt, kunnen in onderling overleg met de verkoper  de ontbindende voorwaarden worden verlengd. Bij Makelaarsland geld acht weken na mondelinge overeenstemming.

Ontbindingsgrond

Met een ontbindende voorwaarde koopt de koper onder voorbehoud. De koper noemt deze voorwaarde(n) bij het doen van een bod, dus vóórdat er mondeling overeenstemming over de koop wordt bereikt. Veel voorkomende voorwaarden zijn:

 • financiering
 • financiering onder personeelscondities (indien koper werkzaam is bij een bank)
 • starterslening/koopsubsidie
 • Nationale Hypotheek Garantie
 • huisvestingsvergunning
 • bouwtechnische keuring
 • verkoop eigen woning

Indien koper een beroep doet op een van zijn ontbindende voorwaarden, heeft hij de gelegenheid om de koop, binnen de in de koopakte genoemde termijn, te ontbinden. De koper dient voordat de termijn van de ontbindende voorwaarde afloopt de ontbinding goed gedocumenteerd per aangetekende brief te versturen aan de verkoper. Om aan te tonen dat de koper zijn financiering niet rond krijgt, dient hij de afwijzingen van één erkende hypotheekverstrekker mee te sturen.

Wil je net als ruim 50.000 andere slimme verkopers een vrijblijvend informatiegesprek met een van de adviseurs Makelaarsland?

Vraag een informatiegesprek aan

Ontbinding

 • is veelal kosteloos, alhoewel er vaak wel administratiekosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld door de notaris
 • kan alleen op grond van de voorwaarde(n) die gesteld zijn
 • alleen wanneer er goed gedocumenteerd wordt
 • kan alleen binnen de afgesproken termijn
 • altijd schriftelijk. Per email en/of aangetekend per post

Tip van ons

Zorg ervoor dat je, vóórdat je überhaupt een huis gaat bezichtigen, je al een keer een oriënterend gesprek met een hypotheekadviseur hebt gehad. Hij of zij kan je vertellen welke documenten je allemaal op orde moet hebben en wat je alvast zou kunnen voorbereiden.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.