Huis kopen, wat zijn ontbindende voorwaarden?

De ontbindende voorwaarden bij het kopen van een huis zijn voorwaarden die een koper kan laten opnemen in de koopovereenkomst om de kans te waarborgen dat de koop ontbonden kan worden als aan de gestelde voorwaarden niet wordt voldaan.

Ontbindende voorwaarden hebben veelal betrekking op het verkrijgen van financiering, Nationale Hypotheek Garantie en een bouwtechnische keuring. Hieronder de meest voorkomende ontbindende voorwaarden.

Voorbehoud voor het verkrijgen van financiering/hypotheek op de woning

Het voorbehoud voor het verkrijgen van financiering betekent dat je een overeenkomst wilt sluiten, maar de koop kunt ontbinden indien aan jou geen hypotheek/financiering wordt verstrekt. Nadat er overeenstemming is bereikt tussen koper en verkoper, geldt er normaliter een periode van 8 weken waarin de koper zijn financiering kan rondkrijgen. Indien de koper geen finaal akkoord heeft op zijn financiering, binnen de gestelde termijn, kan om uitstel gevraagd worden. Dit komt steeds vaker voor, omdat het financieringstraject bij de bank lang kan duren. Pas wanneer de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, is de woning officieel verkocht.

Voorbehoud voor het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring op de woning

Mogelijk twijfel je over de bouwtechnische staat van de woning die je wilt aankopen. Dan kun je een bieding doen onder voorbehoud van het uitvoeren van een bouwtechnische keuring. Daarbij kun je de koop ontbinden als bijvoorbeeld het herstel van direct noodzakelijk achterstallig onderhoud en/of gebreken een vooraf bepaald afgesproken bedrag overschrijdt. Veelal wordt bij een eengezinswoning een bedrag van € 5.000 opgenomen. Een andere optie is om de bouwkundige keuring te laten uitvoeren binnen de 3 dagen bedenktijd. De koper hoeft dan niet vooraf een bedrag te bepalen, maar heeft het recht te ontbinden wanneer de keuring naar zijn inziens tegenvalt. Deze laatste optie heeft zowel voor verkoper als koper vaak de voorkeur. Beide partijen hebben snel zekerheid en er is geen discussie over wat direct noodzakelijk achterstallig onderhoud en / of gebreken zijn.

Voorbehoud voor het verkopen van de eigen woning

De NVM No-Risk Clausule houdt in dat je een woning koopt, mits je eigen woning verkocht wordt binnen een gestelde termijn. Groot voordeel van deze clausule is dat je je droomwoning kunt gaan aankopen en nog de tijd krijgt om je eigen woning te verkopen. Zo loop je geen risico op dubbele woonlasten. Indien het niet lukt je eigen woning binnen de gestelde termijnen te verkopen, dan kun je de aankoop ontbinden.