Wat is een aanbiedingsplicht? En meer juridische vragen

Door
Makelaarsland
op

Als je een huis verkoopt, dan verkoop je deze bij voorkeur aan degene die het beste bod heeft uitgebracht. Dat is de normale gang van zaken, maar soms staan er bepalingen in de leveringsakte die ervoor zorgen dat de normale gang van zaken niet geldt.

Zoals een aanbiedingsplicht of een voorkeursrecht. Wat betekent dit? En wat is de top 3 aan vragen die onze juristen over afwijkende bepalingen krijgen? Pamela Bleeker, één van onze juristen legt het uit.

Wat is een aanbiedingsplicht of een voorkeursrecht?

De aanbiedingsplicht is de verplichting van de verkoper om het pand eerst te koop aan te bieden aan degene die als gerechtigde in de akte van levering (of eigendomsbewijs) is opgenomen. Dit kan een woningcorporatie zijn, familie of derden. De verkoopprijs wordt dan bepaald door een taxatie door een onafhankelijk taxateur.

Deze aanbiedingsplicht komt voor bij onder andere woningbouwverenigingen en woningcorporaties die in het verleden hun huurwoningen hebben verkocht met voor de koper gunstige omstandigheden, zoals huurderskorting. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de aanbiedingsplicht ( bijvoorbeeld wanneer de huurder de woning niet wil kopen) dan kan de woning gewoon in de vrije markt verkocht worden. Een voorkeursrecht verschilt wezenlijk van de aanbiedingsplicht. Bij de verkoop van een pand heeft een instantie of persoon het recht om als eerste met de verkoper te onderhandelen over de aankoop van het pand. Indien men eruit komt heeft men een overeenkomst. Indien men er niet uitkomt dan heeft de verkoper het recht om met andere gegadigden te onderhandelen.

Wat vinden onze verkopers van de juridische rompslomp?

juridische Rompslomp

Verkopers zijn blij dat de juridische rompslomp ze door onze afdeling uit handen wordt genomen.

Jurist Pamela: Er zijn nog een paar termen waar onze klanten graag extra uitleg over krijgen. Zoals erfdienstbaarheid en kwalitatieve verplichting. Lees hieronder wat dat inhoud.

Wat is erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht, of wel een last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard. Simpel gezegd, het gaat dan om de verplichting om iets te dulden of niet te doen, of om iets te kunnen of te mogen wat niet door een perceelhouder kan worden ontzegd.

Een voorbeeld dat je waarschijnlijk wel kent is de erfdienstbaarheid ( of recht van overgang) van voetpad of weg. Maar er zijn nog meer voorbeelden van erfdienstbaarheid. Zoals de erfdienstbaarheid van uitzicht, overbouw, etc. Deze bepalingen worden vaak opgenomen om onderlinge afspraken te waarborgen en om misverstanden ( lees: burenruzies)  in de toekomst te voorkomen. Deze erfdienstbaarheden vind je terug in de notariële akte waar deze worden opgenomen en gaan over op de opvolgend eigenaar wanneer het onroerend goed verkocht wordt.

Wat betekent kwalitatieve verplichting?

Als deze term is opgenomen gaat het vaak over het feit dat de koper van het huis iets moet ‘dulden’ of moet ‘doen’. Dat kan zijn: een parkeerplaats in stand houden of juist niet parkeren in de tuin. Het gedogen van kabels die door een perceel lopen. Een centrale antenne-inrichting die in de tuin staat daar laten staan (zal in de moderne digitale tijd minder voorkomen). Vaak zijn dit soort zaken bij de bouw al bepaald en door de gemeente of door een voormalig eigenaar vastgesteld.

Wil jij net als 16.000 andere slimme verkopers ook op de hoogte blijven van nieuws in de huizenmarkt?

Ja, ik ontvang graag tips en nieuws

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.