Ik ben erfgenaam van een woning, wat moet ik doen?

Door
Annemarie Spannemaker
op

Mocht je een mogelijke erfgenaam zijn van één van je overleden naasten, dan moet er het één en ander geregeld worden.

Wanneer één of meerdere eigenaren van een woning overleden zijn moet gekeken worden hoe de nalatenschap geregeld is op het moment van overlijden. Een nalatenschap is het geheel van goederen en schulden die een overleden persoon achterlaat.

Wie mag er verkopen?

Als de woning van een overleden persoon verkocht moet worden, moet gekeken worden wie dit mag doen. Om te bepalen wie de erfgenamen zijn hebben wij officiële documenten nodig.

  1. Als één of beide eigenaren overleden zijn, dan hebben wij een verklaring van erfrecht nodig om na te gaan wie de woning mag verkopen. Dit is ook het geval als zijn echtgenote/geregistreerd partner is overleden.
  2. Wanneer beide eigenaren/echtgenoten/geregistreerd partners overleden zijn hebben wij van de persoon die als laatst overleden is een verklaring van erfrecht nodig. Van de eerst overledene kan een uittreksel uit het Centraal Testamentenregister met eventueel een testament voldoende zijn. Hieruit zou moeten blijken dat de nalatenschap naar de partner is gegaan.
  3. Als slechts één van de eigenaren of echtgenoten/geregistreerd partners is overleden (en er sprake is van een langstlevende partner) dan kan een uittreksel uit het Centraal Testamentenregister (CTR) ook voldoende zijn. Als hieruit blijkt dat de overledene een testament heeft opgemaakt, dan hebben wij deze ook nodig. Wanneer uit het CTR blijkt dat er geen testament is opgemaakt, dan gelden de wettelijke regels.
  4. Als de wettelijke regels van het erfrecht van toepassing zijn gaat in de meeste gevallen de nalatenschap naar de echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene. Wanneer er geen echtgenoot of geregistreerd partner is gaat de nalatenschap naar de kinderen, in dit geval hebben wij weer een verklaring van erfrecht nodig.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht kun je op laten stellen bij een notaris. Om deze verklaring op te stellen controleert de notaris alle documenten van de overledene die beschikbaar zijn, denk hierbij aan een testament. In de verklaring geeft de notaris aan wie is overleden, of er een testament was opgesteld en wat hierin bepaald is. De erfgenamen worden genoemd en er wordt beschreven wie wat mag doen met de goederen en schulden van de overledene.

Wat is een CTR?

Het Centraal Testamenten Register is een database waarin notarissen registreren wie een testament heeft opgemaakt, wanneer en bij welke notaris. Deze gegevens zijn ook terug te lezen op een uittreksel uit het CTR. Deze kan schriftelijk aangevraagd worden met een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister. De aanvraag is gratis, je betaalt alleen de postzegel voor het versturen van het aanvraagformulier.

Wil jij net als 16.000 andere slimme verkopers ook op de hoogte blijven van nieuws in de huizenmarkt?

Ja, ik ontvang graag tips en nieuws

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.