Wat te doen als u erfgename bent en een woning erft?

Door

Makelaarsland

op

28 november 2012

Mocht je een mogelijke erfgename zijn van één van uw overleden naasten, dan moet er het één en ander geregeld worden.

Er moet bepaald worden wie de wettelijke erfgenamen zijn, hoeveel erfbelasting er betaald moet worden en wat te regelen wanneer er een woning achterblijft.

Wanneer één van jouw naasten komt te overlijden moet allereerst worden uitgezocht wie de erfgenamen zijn. Er zijn 3 manieren waarop je hier achter kunt komen.

  1. Je laat een notaris een verklaring van erfrecht opstellen. De notaris verklaart in deze verklaring wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. De notaris verklaart wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.
  2. Mocht de nalatenschap niet omvangrijk zijn, dan is het ook mogelijk om de woning te verkopen op basis van het testament. Je hoeft hiervoor niet naar een notaris en dit bespaart je kosten. Het is wel aan te raden om een verklaring van het Centraal Testamentenregister op te vragen. In deze verklaring staat of de overledene een testament heeft opgesteld, wanneer en bij welke notaris. Niet iedereen is er mee bekend of de overledene een testament op heeft laten stellen of zijn testament heeft gewijzigd. Met behulp van deze verklaring weet je zeker dat je het juiste testament voor handen hebt.
  3. Indien er geen testament is opgesteld, dan kun je uitgaan van het wettelijk erfrecht, waarbij in de meeste gevallen de partner (ook wel genoemd de langstlevende) bevoegd is om te bepalen wat er met de nalatenschap gebeurd. Ook hier is aan te raden om een verklaring bij het Centraal Testamentenregister op te vragen om zeker te weten dat er geen testament is opgesteld.

Erfenis aanvaarden of verwerpen


Als blijkt dat je erfgenaam bent moet je de keuze maken of je de erfenis wilt aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Bij een beneficiaire aanvaarding aanvaardt de erfgenaam de erfenis alleen als deze positief is. De schulden worden dan verrekend met de baten. Om een erfenis beneficiair te aanvaarden, moet er een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd. Als één van de erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaardt, dan wordt de gehele erfenis beneficiair afgehandeld. Wanneer je de erfenis verwerpt leg je  een verklaring bij de notaris hieromtrent af.

Woning erven


Het erven van een woning kan lastig zijn, omdat elke erfgenaam er hetzelfde moet denken. Indien alle erfgenamen de erfenis onvoorwaardelijk aanvaarden, dan zijn alle erfgenamen ook geheel aansprakelijk voor de hypotheek die op de woning rust. Dit geld ook bij een eventuele restschuld.

Erfbelasting

Vier maanden na het overlijden zal een van de erfgenamen een verzoek voor belastingaangifte over de erfenis ontvangen. Afhankelijk van jouw relatie met de overledene, hoef je mogelijk niet over de gehele erfenis erfbelasting te betalen. Er geldt namelijk een voetvrijstelling. Dat betekent dat er over een gedeelde van de erfenis geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Hoe hoog de vrijstelling is, lees je hier. De belastingdienst heeft ook een online rekenhulp ter beschikking. Zo kun je alvast een inschatting maken hoeveel je zou moeten betalen.

Erfbelasting woning

Voor de aangifte van de erfbelasting over een woning heb je de WOZ-waarde nodig. Op basis hiervan wordt de erfbelasting berekend. Mocht de WOZ-waarde niet kloppen met de waarde van de woning, dan kun je binnen 6 weken een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen. Na ontvangst van de beschikking kan er binnen de gebruikelijke termijnen bezwaar aangetekend worden.

Wil je meer informatie of uw situatie laten controleren? E-mail ons dan via juridisch@makelaarsland.nl.

Geschreven door Rianne van der Tuin
Juridische afdeling Makelaarsland