Wettelijke bedenktijd in april en mei 2020

Door
Roos van Schaaijk
op

Als je als particulier een huis koopt heb je recht op drie dagen wettelijke bedenktijd. Binnen de bedenktijd kun je zonder opgave van redenen en zonder kosten weer van de koop afzien. Rond algemeen erkende feestdagen is de bedenktijd aangepast.

Actuele schema wettelijke bedenktijd bekijken

Wettelijke bedenktijd

De wettelijke bedenktijd duurt 3 dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de koper een exemplaar van de door beide partijen getekende koopovereenkomst heeft ontvangen.

Als de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag (of een dag die daaraan bij Koninklijk besluit gelijk is gesteld in de Algemene termijnenwet) eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

Om twaalf uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt, eindigt de bedenktijd.

wettelijke bedenktijd

Algemeen erkende feestdagen

De algemeen erkende feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen die dit jaar in april en mei op een doordeweekse dag vallen zijn:

  • Goede Vrijdag 10 april 2020
  • Tweede Paasdag 13 april 2020
  • Koningsdag 27 april 2020
  • Bevrijdingsdag 5 mei 2020
  • Hemelvaartsdag 21 mei 2020
  • Tweede Pinksterdag 1 juni 2020

Rondom de feestdagen in april en mei wordt de berekening van de bedenktijd dus iets ingewikkelder en kan de bedenktijd oplopen tot 6 kalenderdagen. Op 7 april zelfs een hele week. Als de getekende koopovereenkomst na 7 april 2020 door koper wordt ontvangen, dan hebben de feestdagen invloed op de bedenktijd.

Actuele schema wettelijke bedenktijd bekijken

Wil je meer informatie over de bedenktijd of wil je iemand spreken over onze werkwijze? Vraag dan een gratis informatiegesprek aan!

Informatiegesprek aanvragen

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.