Bedenktijd mei 2015

Door
Roos van Schaaijk
op

Consumentkopers van woningen kunnen bij de aankoop van een woning gebruik maken van de wettelijke bedenktijd.

De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen getekende koopovereenkomst aan koper ter hand is gesteld. Gedurende drie dagen na deze terhandstelling heeft de koper het recht de koop te ontbinden. De bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt.

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen. De bedenktijd kan langer duren omdat de Algemene Termijnenwet van toepassing is. Op grond van deze wet wordt een termijn:

  • eindigt op een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag en een hieraan gelijkgestelde dag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag of een hieraan gelijkgestelde dag is;
  • zonodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

De algemeen erkende feestdagen die rond deze tijd op een doordeweekse dag vallen zijn:

  • maandag 4 mei 2015 (met een erkende feestdag gelijkgestelde dag)
  • dinsdag 5 mei 2015
  • donderdag 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag)
  • vrijdag 15 mei 2015 (met een erkende feestdag gelijkgestelde dag)
  • maandag 25 mei 2015 (tweede Pinksterdag)

bedenktijd mei

Bron: NVM

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.