Is een ‘ja’ met WhatsApp, bindend bij aankoop huis?

Door
Annemarie Spannemaker
op

Eerder hebben we al een blog geschreven over het schriftelijkheidsvereiste welke van toepassing is bij het particulier kopen van een woning. Hoe zit dat nu met de moderne communicatiemiddelen van tegenwoordig? Is een bevestiging via WhatsApp ‘schriftelijk’ voldoende of kun je zo een blauwtje lopen via bijvoorbeeld WhatsApp?

Artikel 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt kort gezegd dat een koopovereenkomst van een woning schriftelijk moet worden aangegaan als de koper een particulier is. Onlangs heeft een rechter in een kort geding uitspraak gedaan over het volgende:

Wat was er aan de hand?

Een potentiële koper is geïnteresseerd in de woning van verkoper. De verkoper laat de potentiële koper weten dat hij de woning voor een x-bedrag wil verkopen. De verkoper stuurt de koopovereenkomst naar de potentiële koper. De potentiële koper wijzigt het concept op een paar punten en stuurt de overeenkomst terug aan verkoper. Een dag later stuurt de potentiële koper een WhatsApp bericht met de volgende tekst naar de verkoper: “Hallo, hebben jullie de overeenkomst gelezen en getekend? Of hebben jullie nog vragen? Groet, koper”. Verkoper appt dezelfde dag terug: “Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken en opgeschreven. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening”.

De potentiële koper is verheugd en denkt een huis zo goed als gekocht te hebben, maar wordt 2 dagen later weer van zijn verheugde stemming afgeholpen. Verkoper verkoopt de woning toch niet. Potentiële koper mailt dezelfde dag dat verkoper zijn afspraken moet nakomen. Verkoper laat een dag later per mail weten dat er geen getekende koopovereenkomst is en dat hij dus niet over zal gaan tot verkoop.

Uitspraak van de rechter

De Hoge Raad heeft in 2011 geoordeeld dat bij een koop tussen een particulieren koper en een particuliere verkoper, ook de verkoper zich op het schriftelijkheidsvereiste mag beroepen. Een niet schriftelijk gesloten koopovereenkomst blijft ook voor de verkoper zonder gevolgen als hij zich erop beroept dat de overeenkomst niet schriftelijk is.

In dit geval vond de potentiële koper de bevestiging per WhatsApp voldoende om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen. De rechter is dat niet met de potentiële koper eens. Een schriftelijke koopovereenkomst is een onderhandse akte en op grond van de wet geldt dan het vereiste van ondertekening.  De rechter heeft bepaald dat het WhatsApp bericht geen deel uit maakt van de concept koopovereenkomst en dat dit ook geen elektronische ondertekening vormt voor verkoper. Het is slechts een toezegging van verkoper dat hij de koopovereenkomst zou gaan tekenen. Daarmee is niet aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan en heeft de potentiële koper in deze dus een blauwtje gelopen. Een blauwtje die de koper niet meer snel zal vergeten.

Moderne communicatiemiddelen zoals WhatsApp, e-mail, Facebook, SMS, enzovoort, bieden dus niet altijd uitkomst en gemak. Een “ouderwetse” handtekening is nodig bij de verkoop van een woning, zoals is gebleken.

Zakelijk gezien

Voor zakelijke transacties geldt het schriftelijkheidsvereiste niet. Wanneer je als professionele verkoper een mondelinge overeenstemming hebt met een professionele koper is de mondelinge overeenstemming bindend. Dit geldt ook als je als particuliere verkoper een mondelinge overeenstemming hebt met een professionele koper. Let wel, als je met een professionele verkoper een mondelinge overeenstemming hebt met een particuliere koper, is dit niet bindend. Voor deze situatie geldt opnieuw het schriftelijkheidsvereiste.

Wil je net als 32.000 andere slimme verkopers je huis verkopen met Makelaarsland? Ons team van specialisten op élk gebied van het verkoopproces staan klaar om jou te begeleiden. En dat begint met een informatiegesprek over onze werkwijze.

Ja, ik wil meer informatie

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.