Wat zijn kosten koper bij aankoop huis?

Als koper van een woning en dan met name van een bestaande woning, ziet u achter de vraagprijs meestal de afkorting ‘k.k.’ staan. Dit staat voor kosten koper.

Dit houdt in dat u naast de uiteindelijke koopsom ook de bijkomende kosten moet betalen. U kunt er vanuit gaan dat deze kosten ongeveer 6% van de koopsom bedragen. De kosten die worden bedoeld als kosten koper aankoop huis zijn o.a.:

  • 2% overdrachtsbelasting
  • notariskosten;
  • kadastrale rechten.

Aanvullende kosten koper kosten
Naast de overdrachtsbelasting en notariskosten (k.k.) komen er nog andere kostenposten bij die gerekend kunnen worden onder de 6% van de koopsom.

  1. Advieskosten hypotheekadviseur
  2. Taxatierapport
  3. Bouwtechnische keuring
  4. Stellen bankgarantie

Financiering kosten koper
Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om maximaal 102% van de koopsom te financieren. Elk jaar wordt het maximaal te lenen bedrag met 1% verlaagd. In 2018 is het maximaal te financieren bedrag 100% van de koopsom. Dit betekent dat elk jaar een groter deel van de k.k. uit eigen vermogen van kopers moet worden betaald.