Wat zijn kosten koper bij aankoop huis?

Als koper van een woning en dan met name van een bestaande woning, zie je achter de vraagprijs meestal de afkorting ‘k.k.’ staan. Dit staat voor kosten koper.

Dit houdt in dat je naast de uiteindelijke koopsom ook de bijkomende kosten moet betalen. Je kunt er vanuit gaan dat deze kosten ongeveer 6% van de koopsom bedragen. De kosten die worden bedoeld als kosten koper aankoop huis zijn o.a.:

  • 2% overdrachtsbelasting
  • notariskosten;
  • kadastrale rechten.

Aanvullende kosten koper kosten
Naast de overdrachtsbelasting en notariskosten (k.k.) komen er nog andere kostenposten bij die gerekend kunnen worden onder de 6% van de koopsom.

  1. Advieskosten hypotheekadviseur
  2. Taxatierapport
  3. Bouwtechnische keuring
  4. Stellen bankgarantie

Financiering kosten koper
Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om maximaal 102% van de koopsom te financieren. Elk jaar wordt het maximaal te lenen bedrag met 1% verlaagd. In 2018 is het maximaal te financieren bedrag 100% van de koopsom. Dit betekent dat elk jaar een groter deel van de k.k. uit eigen vermogen van kopers moet worden betaald.