Ouderdomsclausule: Wat houdt dit in?

Bij de verkoop van een oude woning, kan er bepaald worden om een ouderdomsclausule op te nemen in de koopovereenkomst. In de ouderdomsclausule staat dat de koper bekend is met de ouderdom van de woning en dat de gevolgen van verborgen gebreken die het gevolg zijn door deze ouderdom, voor risico van de koper komen.

Deze clausule legt de verantwoordelijkheid bij de koper en vermeldt dat de verkoper niet instaat voor de kwaliteit van een aantal onderdelen van de woning. Omdat de clausule geen standaardbepaling is in de NVM koopakte, wordt deze handmatig toegevoegd.

Ouderdomsclausule

De ouderdomsclausule is in beginsel opgesteld om de verkopende partij te beschermen tegen onrechtmatige beschuldigingen van een slechte bouwkundige staat van de woning. De reden van de minder goede bouwkundige staat hoeft niet altijd gelegen te zijn in de omstandigheid dat er in de tijd waarin de woning gebouwd is andere, minder strenge bouwkundige normen golden, met als gevolg dat het gebouw langere tijd heeft moeten “doorstaan”.

De reden kan ook zijn dat aan oudere woningen meerdere opeenvolgende verbouwingswerkzaamheden zijn uitgevoerd, die van beter of mindere kwaliteit zijn geweest, of die niet goed op elkaar aansloten. Hierdoor kunnen dus ook recentere werkzaamheden aan de woning onder de ouderdomsclausule vallen.

Tip!
Weet u als koper dat een woning reeds enige jaren oud is, dan is het verstandig om voor aankoop van de woning een bouwkundige keuring te laten verrichten, ook als de woning door de tijd is gerenoveerd.

Uw verkoopkansen bekijken

Woont u in een oudere woning maar weet u niet in hoeverre de ouderdom van uw woning de verkoopkansen beïnvloedt? Wij helpen u dan graag met een gratis verkoopanalyse. Zo kunnen wij u tips voor de verkoop geven, schatten hoeveel zoekers uw woning trekt en lokale verkoopprijzen opzoeken om zo uw verkoopkansen in te schatten.

Benieuwd wat uw woning kan opleveren? Vraag nu een gratis verkoopanalyse aan!

Bekijk uw verkoopkansen!

Wanneer is een ouderdomsclausule van toepassing?

Een ouderdomsclausule is van toepassing op oudere woningen. De ouderdomsclausule wordt opgenomen in de koopovereenkomst van oudere woningen om zo te voorkomen dat de verkoper, na verkoop van de woning, door de koper kan worden aangesproken op gebreken die zijn ontstaan door ouderdom van de woning. De ouderdomsclausule staat niet standaard in de koopovereenkomst. Zorg er dus voor dat, als u deze wilt laten opnemen, u de ouderdomsclausule handmatig laat toevoegen.

Let op!
Zorg er voor dat de ouderdomsclausule duidelijk geformuleerd is. Helaas komt het nog vaak voor dat er discussies ontstaan tussen koper en verkoper over wie aansprakelijk is voor een bepaald (ouderdoms)gebrek.

Wilt u meer weten over de ouderdomsclausule, of wilt u graag iets anders weten? Vraag dan nu een gratis en vrijblijvend informatiegesprek aan!

Veel gestelde vragen over de bouwkundige staat

Wat houdt de ouderdomsclausule in?

Wat is voorbehoud uitvoeren bouwkundige keuring woning?

Wat houdt de onderzoeksplicht koper in als je een huis koopt?

Alle veelgestelde vragen

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt u natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaatst u automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kunt u uw keuze achteraf ook altijd aanpassen.