Waarom moet ik overdrachtsbelasting betalen?

Een koper moet overdrachtsbelasting betalen bij de overdracht van een bestaande woning. De overdrachtsbelasting was lange tijd 6% van de koopsom, maar is nu verlaagd naar 2%. Deze verlaging werd ingezet om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Voor andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden betaalt u 6% overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting is een onderdeel van Kosten Koper. De opbrengst hiervan wordt gebruikt door het Rijk voor voorzieningen zoals wegen en gezondheidszorg. Hierom wordt het in de volksmond ook wel ‘verhuisboete’ genoemd.

Hoe zit dat bij een nieuwbouwwoningen?
Bij nieuwbouwwoningen hoeft geen overdrachtsbelasting betaald te worden. Nieuwbouwwoningen worden namelijk meestal vrij op naam gekocht. De aankoopkosten zitten al in de koopsom verwerkt.

Minder overdrachtsbelasting bij doorverkoop woning
De termijn waarbinnen een woning kan worden doorverkocht en waarbij de doorverkoopvrijstelling van toepassing is, is door de staatssecretaris van Financiën per 1 september 2012 verlengd van 6 maanden naar 3 jaar. De verlengde vrijstelling geldt tot 1 januari 2015 als de eerste koop van een woning op of na 1 september 2012 heeft plaatsgevonden en de volgende koop in de drie daaropvolgende jaren. In dat geval is alleen over de eventuele waardevermeerdering van de woning tussen de eerste en de tweede koop 2% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Veel gestelde vragen

Hoe verloopt de eigendomsoverdracht?

Wanneer vindt de inspectie van mijn huis voor de overdracht plaats?

De nota van afrekening: wat is dat?

Alle veelgestelde vragen