Wanneer ontvang ik de koopovereenkomst woning?

Je ontvangt de koopovereenkomst woning als je akkoord hebt bereikt over de verkoopprijs, de aanvaardingsdatum en de aanvullende voorwaarden.

Zodra er overeenstemming is bereikt, is het van belang dat alle afspraken schriftelijk bekrachtigd worden. De makelaar maakt na ontvangst van alle benodigde gegevens de koopovereenkomst woning op. Deze overeenkomst moet door beide partijen ondertekend worden. Gebruikelijk is dat de koopovereenkomst binnen 10 dagen na overeenstemming wordt getekend.

Notariskeuze in koopovereenkomst woning
In de koopovereenkomst moet genoteerd worden bij welke notaris het transport plaatsvindt. Deze notaris zorgt voor het opstellen van de leverings- en hypotheekakte en voor het inschrijven van de akten in de daarvoor bestemde registers. Omdat in het kader van kosten koper de kosten voor de notaris voor rekening van koper komen, dient koper de notaris aan te dragen.

Bedenktijd koper
Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper, volgens de wet, drie dagen bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd kan de koper zonder opgave van reden (schriftelijk) van de koop afzien. Daarvoor heeft koper, afhankelijk van de dag van ondertekening, minimaal drie en maximaal vijf dagen. Dit komt omdat er tenminste twee werkdagen in de bedenktijd moeten vallen en de bedenktijd ingaat op de dag na ondertekening door de koper.

Waarborgsom / bankgarantie
De koopovereenkomst vereist altijd een waarborgsom of bankgarantie van de koper. Je krijgt daartoe zeven weken om dit te regelen (het aantal weken kan verschillen per makelaar). De waarborgsom is tien procent van de koopsom en dien je te storten op een bankrekening van het notariskantoor. Kies je voor een bankgarantie, dan dient deze binnen de afgesproken termijn in het bezit van de notaris te zijn. De bankgarantie moet zijn afgegeven door een erkende geldverstrekkende instelling en geldig zijn tot tenminste één maand na de uiterste datum van eigendomsoverdracht.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.