Is de makelaarscourtage onderdeel van de kosten koper?

De makelaarscourtage is geen onderdeel van de kosten koper en dient de koper apart te betalen. Hieronder vindt u meer uitleg over de makelaarscourtage en de kosten koper.

Wat is de makelaarscourtage?
De makelaarscourtage is het bedrag dat aan de makelaar betaald wordt voor het verlenen van zijn diensten. Deze courtage wordt veelal betaald, wanneer de makelaar de woning daadwerkelijk verkocht of aangekocht heeft. De betaling vindt dan plaats bij de notaris tijdens de overdracht van een woning. Er zijn verschillende manieren waarop de makelaarscourtage wordt bepaald. Zo kan de courtage een bepaald percentage van de koopsom zijn, een vast bedrag, een maandelijks bedrag of een combinatie hiervan.

Bij het verkopen van een woning kan de verkoper ervoor kiezen een verkoopmakelaar in te schakelen. De gemiddelde courtage van een verkoopmakelaar is € 3.287 (Bedrijfsvergelijkend onderzoek NVM – Woningmakelaardij). Bij de aankoop van een woning kan een koper ervoor kiezen een aankoopmakelaar in te schakelen. De gemiddelde courtage bij aankoop van een woning is € 2.431 (Bedrijfsvergelijkend onderzoek NVM – Woningmakelaardij). De kosten voor een verkoopmakelaar betaalt de verkoper, de kosten voor een aankoopmakelaar betaalt de koper van een woning. Deze kosten vallen buiten de kosten koper.

Wat is Kosten Koper?
De kosten koper zijn de kosten die voor rekening van de koper komen en die de overheid heeft bepaald. Deze kosten zijn de overdrachtsbelasting (2%), de advieskosten/afsluitkosten voor de hypotheek en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Voorheen waren de kosten koper altijd zo’n 10% van de aankoopsom. Door verlaging van de overdrachtsbelasting, zijn deze kosten nu zo’n 6% van de aankoopsom.

Financieringsgrens 2016
De financieringsgrens is op 1 januari 2016 verlaagd naar 102%. Als koper kunt u tot 102% van de waarde van een woning financieren. Dit betekent dat u nog ongeveer 2% eigen geld nodig heeft om het kopen van een woning mogelijk te maken. Daarbij komen dan nog eventuele kosten van een makelaar en kosten voor bijvoorbeeld een verbouwing. De maximale financieringsgrens wordt sinds 2013 elk jaar verlaagd met 1%, totdat op 1 januari 2018 een koper nog maar 100% van de woningwaarde kan financieren. Alle bijkomende kosten, zoals kosten koper, makelaarskosten en verbouwingskosten moeten uit eigen middelen worden betaald.

Veel gestelde vragen

Is de makelaarscourtage kosten koper onderdeel?

Wat zijn kosten koper bij aankoop huis?

Zitten de kosten van een aankoopmakelaar in de ‘kosten koper’?

Alle veelgestelde vragen