Eerst sparen om een huis te kunnen kopen

Door
Juul Dijkhuis
op

De Commissie Structuur Nederlandse Banken heeft onlangs aanbevelingen gedaan aan minister Dijsselbloem over de dienstbaarheid en stabiliteit van het bankwezen. Eén van de aanbevelingen is om in de toekomst maximaal nog hypotheken te verstrekken tot 80% van de koopsom van een huis.

Tot voor kort was het nog mogelijk om een hypotheek te verkrijgen tot 112% van de koopsom van het huis. Dit jaar kun je maximaal een hypotheek krijgen van 105% van de koopsom. In de huidige regels wordt jaarlijks de maximale verstrekking tot 2018 verlaagd met één procentpunt, zodat er per 2018 nog een maximum geldt van 100% van de koopsom. Volgens de aanbevelingen van de commissie zijn er verdere beperkingen noodzakelijk in de toekomst. De commissie adviseert om de beperking pas door te voeren zodra de huizenmarkt weer in rustig vaarwater zit.

Kapitaal opbouwen om huis te kunnen kopen

Bij het kopen van een huis 20% van de koopsom bekostigen met spaargeld, zorgt voor een andere denkwijze. Uitgaande van een koophuis van €200.000 moet er eerst €40.000 gespaard worden om het huis te kunnen kopen. Eigenlijk is de eigen inbreng nog groter, want ook de kosten koper en de advies- en bemiddelingskosten moeten uit spaargeld worden opgebracht. Uitgaande van een koopsom van €200.000, is een spaarkapitaal van €50.000 ongeveer noodzakelijk. Volgens de commissie moeten jongeren tot 35 jaar in staat gesteld worden om gedeeltelijk hun pensioenopbouw hiervoor aan te spreken. Het lijkt erop dat het ene gat op deze manier gedicht gaat worden met een ander gat.

Lagere hypotheekschuld biedt voordelen

Eerst sparen voor een huis biedt voordelen. De banken lopen bij een hypotheek ter hoogte van 80% van de waarde van het huis minder risico’s. Dit zal tot uiting moeten komen in de hoogte van de hypotheekrente. Een lagere hypotheekschuld is ook gunstig voor de huiseigenaar. De kans dat de waarde van het huis lager is dan het hypotheekbedrag wordt kleiner. Hierdoor wordt er minder kans gelopen op een huis dat onder water staat. Een derde voordeel is de lagere lasten voor de Nederlandse schatkist. De Nederlandse hypotheeklasten verlagen zal de Rijksbegroting lucht geven. In Nederland hebben wij naar verhouding een hoge gezamenlijke hypotheekschuld van €650 miljard. Onder Europese druk moet dit bedrag verlaagd worden.

Plannen Commissie Structuur Nederlandse Banken haalbaar?

De commissie heeft zelf al aangegeven dat een herstructurering niet op korte termijn moet plaatsvinden. Zodra de huizenprijzen weer gaan stijgen, kan er gedacht worden aan verdere beperkingen van de hypotheekrenteaftrek. De maximale hypotheek in één keer verlagen naar 80% van de koopsom van een huis is te drastisch. Een geleidelijke verlaging lijkt meer voor de hand te liggen. Er komen steeds meer signalen dat de huizenmarkt op korte termijn gaat aantrekken. Laat de politiek eerst maar zorgen voor een realistischer acceptatiebeleid van de banken. Zodra de hypotheekverstrekking weer goed op gang is, kan er gedacht worden over de toekomst van de woonhuisfinanciering.

Geschreven door , eigenaar huizenmarkt.blog.nl

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.