Kopen van een huis in meerdere opzichten aantrekkelijk

Door
Juul Dijkhuis
op

Volgens het CBS zijn de huizenprijzen sinds augustus 2008 met 20,5 procent gezakt. De scherpere huizenprijzen en de zeer lage hypotheekrente maken het kopen van een huis nu wel zeer aantrekkelijk.

Een huis kopen heeft voordelen en nadelen. Een groot nadeel van het kopen is duidelijk gebleken in de afgelopen jaren. Huiseigenaren hebben de waarde van hun huis sterk zien dalen. Verwacht wordt dat de huizenprijzen nu gaan stabiliseren om de komende jaren weer licht te gaan stijgen. Starters op de huizenmarkt kunnen nu hun slag slaan door voor een scherpe prijs een huis te kopen. In onderstaand voorbeeld maken wij inzichtelijk wat de financiële voordelen zijn van het kopen van een huis.

Huis kopen of een huis huren?

Om het verschil inzichtelijk te maken gaan wij uit van een koophuis met een hypotheek van € 150.000. Om een kwalitatief vergelijkbaar huis te huren, moet u ongeveer uit gaan van een huurprijs van € 650 per maand. Voor de huurtoeslag gaan wij uit van een inkomen van €29.000. Er wordt gekozen voor een annuïteitenhypotheek met een hypotheekrente van 4%.

Huis kopen
Voor een annuïteitenhypotheek wordt er een vast bedrag per maand afgesproken. Dit bedrag bestaat deels uit hypotheekrente en deels uit aflossing. Uitgaande van een looptijd van 30 jaar bedraagt de maandlast van de hypotheek € 716.

In deze hypotheekvorm daalt het fiscaal voordeel maandelijks, omdat er steeds minder hypotheekrente wordt betaald. Om de netto investering inzichtelijk te krijgen gaan wij bij onderstaand voorbeeld uit van het eerste jaar van de looptijd. Gerekend over het eerste jaar wordt er € 5.952 (afgerond) aan hypotheekrente betaald en €2.640 aan aflossing.

Het eigenwoningforfait levert een bijtelling op. Dit verlaagt het fiscaal voordeel. Uitgaande van een WOZ-waarde van het huis van €150.000, bedraagt de bijtelling € 1.050. In totaal mag u dus € 5.952 – € 1.050 = € 4.902 van het inkomen aftrekken. Het fiscaal voordeel bedraagt € 4.902 x 42% = €2.059.

Hoeveel moet u netto betalen in het eerste jaar?
Na verrekening blijft er een netto rentelast over van € 3.893 / 12 = € 324,42. De gemiddelde aflossing in het eerste jaar bedraagt € 220,13. Per maand dus gemiddeld € 544,55 netto.

Huis huren
Op basis van het inkomen bestaat er recht op huurtoeslag. Deze toeslag wordt maximaal verstrekt tot een gezinsinkomen van € 29.325 per jaar. Er bestaat recht op een huurtoeslag van € 100. De huurprijs komt dus op € 550.

Kopen heeft meer voordelen dan nadelen

Twee grote nadelen van het huren van een huis zijn de stijgende huurprijzen en de huur blijft altijd verschuldigd. Een gekocht huis lost u af in een periode van maximaal 30 jaren, terwijl de huurprijzen maar blijven stijgen en ook na 30 jaren nog verschuldigd zijn.

Geschreven door

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.