Wat betekenen de verkiezingen voor onze huizenmarkt?

Door
Makelaarsland
op

De verkiezingen zijn al een tijdje achter de rug, alle stemmen zijn geteld. We weten wie er feest heeft gevierd en wie z’n wonden is gaan likken. Maar wat betekent deze verkiezingsuitslag voor de huizenmarkt en voor jullie, onze kopers en verkopers?

Wat hadden de partijen in hun verkiezingsprogramma over kopen, hypotheken en aflossen staan? Dit waren de plannen van de winnende partij de VVD:

  • De woningmarkt begint nu langzaam te herstellen.
  • In de afgelopen jaren zijn er veel maatregelen genomen om de woningmarkt weer op gang te helpen. Die maatregelen zijn allemaal tegelijk genomen, zodat iedereen wist waar hij aan toe was. De woningmarkt begint nu langzaam te herstellen. Daarom zeggen wij: de komende tijd geen grote veranderingen meer. We hebben gedaan wat nodig was, nu moet de overheid rust en zekerheid bieden.
  • We zijn blij met de maatregelen voor hypotheken, starters en restschulden. Samen met een aantal tijdelijke stimuleringsmaatregelen hebben ze de woningmarkt weer in beweging gebracht. Het is goed om te zien dat het herstel nu doorzet.

Wil jij net als 16.000 andere slimme verkopers ook op de hoogte blijven van nieuws in de huizenmarkt?

Ja, ik ontvang graag tips en nieuws

Restschuld

  • Wij willen mensen met restschuld op hun woning helpen.
  • Veel mensen hebben te maken met een restschuld op hun huis. Zij zijn er eigenlijk aan toe om te verhuizen, maar kunnen of willen hun huis niet verkopen.
  • Hun situatie is niet alleen heel vervelend, maar houdt ook de doorstroming op de woningmarkt tegen. Daarom is door een aantal maatregelen de pijn van de restschuld verzacht. De rente op restschulden mag 15 jaar worden afgetrokken.

Wat willen de andere partijen: huizenmarkt en hypotheek?

Maar regeren doe je nooit alleen. Er zal een coalitie gevormd moeten worden. Met welke partijen dat zal zijn, zal blijken in de komende maanden. Wij zetten alvast de verschillende standpunten van de overige partijen voor je op een rijtje

PVV:
Huren omlaag. De PVV meldt in het verkiezingsprogramma dat de huren omlaag moeten. De partij reserveert daar 1 miljard euro voor in de begroting. Verder staat er geen informatie over wonen in het programma. De PVV was in het 60 pagina’s tellende verkiezingsprogramma van 2012 nog glashelder: handen af van de hypotheekrenteaftrek. In het 1 A4 tellende (concept) verkiezingsprogramma van 2017 was helaas geen ruimte meer over voor een standpunt over de hypotheekrenteaftrek.

CDA: 

Om de woningmarkt weer in beweging te krijgen is het volgens het CDA nodig om woningbouwcoöperaties in staat te stellen huizen te bouwen en de vrije huurmarkt te stimuleren om woningen met een huur tussen de 700 en 900 euro te bouwen. Ook is de partij voor een landelijk startersfonds, dat leningen aan starters op de woningmarkt kan verstrekken. Het CDA wil de hypotheekrenteaftrek zelf niet aanpassen. Wel moet iedereen hetzelfde tarief aan hypotheekrenteaftrek krijgen: Het CDA is voorstander van de hypotheekrenteaftrek, omdat het bezitsvorming bevordert. Het CDA wil graag een sociale vlaktaks invoeren, die de belastingen flink verlaagt. Met een vlaktaks heeft iedereen hetzelfde tarief voor de hypotheekrenteaftrek.

D66: Het is noodzakelijk dat het voor starters makkelijker wordt om een eerste huis te kopen. D66 wil een kleine koppeling aanbrengen tussen sparen voor het pensioen, en sparen voor een huis.  D66 vindt dat er te weinig woningen worden gebouwd, en dat er niet genoeg wordt geluisterd naar de vraag. Vooral mensen met een inkomen tussen de 30.000 en 50.000 euro die in steden willen wonen zijn volgens D66 de dupe. Zij maken geen kans op een sociale huurwoning, verdienen te weinig om te kunnen kopen en kunnen niet terecht op de niet-bestaande vrije huurmarkt. De hypotheekrenteaftrek wordt – geleidelijk en stapsgewijs – verder teruggebracht. We dringen de schulden op de Nederlandse woningmarkt terug door het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek, verlaging van het eigenwoningforfait en afschaffing van de overdrachtsbelasting.

SP: De SP wil de renteaftrek voor alle huishoudens garanderen tot de rente over de eerste € 350.000 hypotheekschuld, tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent. De SP wil daarnaast dat het aflossen van de hypotheekschuld fiscaal het voordeligst wordt. Concreet betekenen de voorstellen van de SP dat er voor een huishouden met een inkomen van € 50.000 en een hypotheek van € 300.000 niets verandert. Een huishouden met een inkomen van € 100.000 en een hypotheek van € 500.000 zal ook de rente over de eerste € 350.000 hypotheekschuld tegen 42 procent mogen aftrekken. Het ombouwen van leegstaande kantoren, winkels en scholen en de omvorming van verouderde bedrijventerreinen naar een nieuwe (woon)bestemming wordt gestimuleerd, in het bijzonder voor jongeren, studenten en starters.

GroenLinks: Er zijn nu veel onnodige en ingewikkelde regelingen rondom huizenbezit. GroenLinks wil deze regelgeving simpeler en eerlijker maken. Zij willen het eigenwoningforfait afbouwen. Ook willen ze de overdrachtsbelasting verlagen. Zo dalen de kosten van mensen die een huis willen kopen en bevorderen ze doorstroming op de woningmarkt.  GroenLinks hanteert voor de verkiezingen in maart 2017 een standpunt van versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek: De rente van het geld dat je leent voor een huis kun je aftrekken van de belasting. Deze hypotheekrenteaftrek bevoordeelt mensen met een hoog inkomen onevenredig. En het maakt veel woningen duurder dan nodig.

PvdA: Krimpgebieden wil de PvdA meer financiële steun geven om hun regio leefbaar te houden. Voor krimpgebieden schrappen zij allerlei regels zodat creatieve oplossingen mogelijk worden om de voorzieningen zoals onderwijs, zorg, detailhandel en openbaar vervoer toch te behouden. De PvdA wil dat er minimaal 50.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden. De partij vind dat mensen met lagere inkomens niet verdrongen moeten worden naar de buitenwijken. De partij wil verder dat het maximale bedrag waarover hypotheekrente kan worden afgetrokken aftoppen op 500.000 euro per huishouden.

ChristenUnie: Zij willen ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Er zijn veel te weinig huurwoningen in de prijsklassen 710 tot 1000 euro. De komende jaren moeten er daarom tienduizenden woningen bij. Woningbouwcorporaties moeten meer investeren in nieuwbouw. De ChristenUnie wil de overdrachtsbelasting voor starters schrappen.  De ChristenUnie wil het belastingstelsel herzien. Als onderdeel daarvan wil de ChristenUnie de maximaal aftrekbare hypotheekschuld geleidelijk verlagen naar € 500.000:De hypotheekschuld die in aanmerking komt voor renteaftrek wordt gemaximeerd. Om de gevolgen voor de woningmarkt te beperken, wordt het maximum geleidelijk verlaagd tot € 750.000 de komende kabinetsperiode en op termijn naar € 500.000.

50PLUS: tornt niet aan de hypotheekrenteaftrek. De huidige afspraken blijven bestaan. 50PLUS wil dat woningcorporaties verplicht worden voldoende en geschikte woningen te bouwen voor senioren. Er moet volgens de partij een nationaal programma komen om het tekort aan betaalbare huurwoningen weg te werken. De partij wil familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen, fiscaal stimuleren. 50PLUS vindt ook dat de jaarlijkse huurverhoging beperkt moet worden.

PvdD: Het wordt fiscaal goedkoper om te bouwen in reeds bestaande bebouwde ruimte. Denk aan renovaties, bouwen op eigen erf, tiny houses (verplaatsbare kleine huizen), et cetera. Bouwen op eerder onbebouwde grondpercelen wordt duurder. De Partij voor de Dieren wil het aflossen van de hypotheekschulden stimuleren door de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar tijd volledig af te bouwen: De Partij voor de Dieren wil af van de huidige fiscale prikkels die het hebben van schulden stimuleren en die het aflossen van een hypotheek beboeten. Banken moeten verplicht worden om mee te werken aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken. Tevens moet de overdrachtsbelasting worden afgeschaft.

SGP: Het bouwen van huurwoningen voor de middeninkomens verdient extra aandacht. Met name particuliere investeerders moeten hiertoe extra gestimuleerd worden. Wanneer het inkomen veel hoger wordt dan voor toegang tot de sociale huursector toegestaan is, kan een extra huurverhoging opgelegd worden. In de plannen van de SGP wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk hervormd in een periode van twintig jaar. Elke bespaarde euro geeft de overheid terug via verlaging van de belasting op arbeid, en afschaffing van de overdrachtsbelasting. Het eigen woningforfait verdwijnt.

Bron: www.homefinance.nl, éénvandaag.nl, partijprogramma’s

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.