De belangrijkste wijzigingen uit het woningmarktakkoord

Door
Makelaarsland
op

Er is een nieuw akkoord bereikt over de woningmarkt.

Minister van wonen, Stef Blok heeft samen met D66, ChristenUnie en SGP een pakket aan maatregelen voor de woningmarkt samengesteld dat kan rekenen op steun van de eerste kamer.

De belangrijkste wijzigingen uit het woningmarktakkoord zijn:

Versoepeling hypotheekregels

Volledig aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft  de norm. Het is wel mogelijk om 50% van de woningwaarde af te lossen in plaats van volledig. De hypotheek bestaat dan uit 2 leningen:

  1. Een annuïteitenhypotheek die je in zijn geheel aflost in maximaal 30 jaar. Met deze hypotheek financier je je eigen woning. De rente van deze hypotheek is aftrekbaar van de belasting.
  2. Een tweede hypotheek waarmee je de maandlasten van de eerste hypotheek verlaagt. Voor deze hypotheek is de rente niet aftrekbaar. Deze hypotheek mag een looptijd hebben van 35 jaar.

Voordeel van deze versoepeling is dat de koper de keuze heeft om zijn maandlasten in het begin te verlagen. Groot nadeel is dat de lasten die over de gehele looptijd van de leningen worden betaald aanzienlijk hoger liggen dan wanneer de koper 100% annuitair aflost.

Uitbreiding startersleningen

Voor het stimuleren van starters werd in de oorspronkelijke plannen al 20 miljoen voor startersleningen gereserveerd. Dit budget wordt nu uitgebreid naar 50 miljoen. Starters vormen de sleutel tot doorstroming op de woningmarkt. Met deze lening kunnen starters een hogere hypotheek krijgen. Over dat extra gedeelte hoeft de eerste jaren geen rente en/of aflossing betaald te worden.  Een goede maatregel. Door deze faciliteit zijn duizenden starters wel in staat om een huis te kopen. Info: www.starterslening.nl

Huren stijgen minder

De eerder aangekondigde sterke huurverhogingen worden afgezwakt. De maximale stijging van huren bij inkomens boven de € 43.000 wordt maximaal 4%, bovenop inflatie in plaats van 6%. Hiermee wordt het scheefwonen minder hard aangepakt dan eerder was aangekondigd. Juist die extra huurverhoging had een stimulans moeten zijn voor de koopsector.

Woningverbouwingen goedkoper

De BTW op verbouwingen wordt verlaagd van 21% naar 6%. Op een verbouwing van € 20.000 scheelt dit de consument € 3.000. De verlaging is een stimulans om verbouwingsplannen niet langer uit te stellen en heeft  een positief effect op  de werkgelegenheid in de bouwsector.  Ook huizenverkopers kunnen profiteren. Tegenwoordig is het essentieel om je huis er voor de verkoop goed uit te laten zien. Een kleine verbouwing  vooraf kost nu minder dan voorheen.

Energiezuinig wonen gestimuleerd

In de nieuwe woningmarktplannen heeft het kabinet 150 miljoen euro ter beschikking gesteld om woningen energiezuiniger te maken. Door een bijdrage van bouwbedrijven en andere commerciële organisaties wordt in totaal € 600 miljoen ter beschikking gesteld.  Een prima maatregel. Het komt ten goede aan de doelstellingen het milieu minder te belasten en het bevordert de werkgelegenheid in de bouwsector.

Makelaarsland is sterk voorstander van het versoepelen van de woningmarktregels. De economie is er bij gebaat als de woningmarkt een extra impuls krijgt. Vooral het uitbreiden van de starterslening is  voor de koopwoningmarkt een goede zaak. Alle beetjes helpen. Anderzijds zullen deze maatregelen onvoldoende zijn om de woningmarkt snel vlot te trekken. Uit het verleden blijkt dat juist tijdelijke maatregelen wel voor een boost kunnen zorgen. Daarmee overbrug je de tijd tussen structureel herstel en de huidige crisis.

Geschreven door
Bron: Wegwijs

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.