Tot 1 april 2013 hypotheek nog aan te passen

Door
Makelaarsland
op

Sinds 1 januari 2013 gelden er nieuwe hypotheekregels.

In december 2012 hebben nog veel huiseigenaren hun hypotheek omgezet naar een andere hypotheekvorm onder de oude hypotheekregels. Er bleek te weinig tijd te zijn voor veel huiseigenaren om de hypotheek aan te kunnen passen, dus is er extra tijd gegeven tot 1 april 2013. Nu blijkt dat er nog steeds te weinig tijd is!

De nieuwe hypotheekregels houden in dat er geen volledige keuzevrijheid meer bestaat in hypotheekvormen. De belangrijkste verandering is dat de aflossing van de hypotheek niet meer mag worden doorgeschoven naar de einddatum van de hypotheek. Dit werd in het verleden gedaan om maximaal fiscaal voordeel te behalen en om de maandlasten laag te houden. De regeling van de hypotheekrenteaftrek is te duur geworden, dus zijn er maatregelen getroffen om de zeer gunstige tegemoetkoming voor huizenbezitters te beperken voor nieuw gesloten hypotheken vanaf 1 januari 2013.

Nieuwe hypotheekregels vanaf 1 januari 2013

Onder de nieuwe regels is het verplicht om gedurende de looptijd minimaal annuïtair op de hypotheek af te lossen. Er zijn twee hypotheekvormen die aan deze eisen voldoen, namelijk de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. De hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten worden ontzien en mogen ongewijzigd blijven doorlopen. De politiek heeft onlangs toch besloten om de nieuwe strikte hypotheekregels iets te versoepelen. De hypotheek moest volledig worden afbetaald op basis van minimaal een annuïtaire aflossing. Door middel van een ingewikkelde constructie gaat het mogelijk worden om toch de helft aflossingsvrij te financieren. Het is nog afwachten hoe de banken die nieuwe regels en voorwaarden in hun hypotheekproducten gaan verwerken, maar het is een versoepeling.

Hypotheek omzetten vóór 1 april 2013

Veel huiseigenaren hebben achteraf spijt van het afsluiten van bijvoorbeeld een beleggingshypotheek in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek. Deze hypotheekvormen zijn nog massaal omgezet naar hypotheekvormen waarbij de aflossing zeker is. Sommige banken hebben hun klanten een termijn gesteld waarbinnen zij het verzoek ontvangen moeten hebben. Het verzoek tot omzetting moet bijvoorbeeld uiterlijk 1 maart binnen zijn. Dit is een onterechte eis, want de uiterste termijn is 1 april. De omzetting hoeft niet volledig afgerond te zijn, maar het verzoek moet uiterlijk op 31 maart binnen zijn bij de bank of de verzekeraar. Indien jij je hypotheek nog wenst om te zetten, doe je er verstandig aan om snel actie te ondernemen en niet tot het laatste moment te wachten.

Let ook op je kapitaalverzekering!

In het geval dat je tevreden bent met de lopende hypotheek kan het toch verstandig zijn om een gesprek in te plannen met je adviseur. Binnen de meeste lopende hypotheken wordt er een kapitaal opgebouwd in een kapitaalverzekering. In het verleden werd vaak het advies verstrekt om de kapitaalverzekering in box 3 te zetten van ons belastingstelsel. In deze box kun je namelijk gedurende de looptijd van de verzekering het opgebouwde vermogen een andere bestemming geven (de bank zou dat wel moeten goedkeuren). Door de flexibiliteit is in veel gevallen voor deze optie gekozen. Op het moment dat de waarde in de polis plus andere vermogensbestanddelen zorgde voor een vermogen in box 3 boven de vrijstelling, kon deze verzekering alsnog worden omgezet naar box 1. Deze optie komt te vervallen per 1 april 2013.

Ga vóór 1 april nog informatie inwinnen over jouw lopende hypotheek, om te voorkomen dat je in de toekomst belasting moet gaan betalen over de vermogensopbouw in jouw aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering.

Geschreven door
Blogger huizenmarkt.blog.nl

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.